เอ็นพี เซฟตี้เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 0847324932 และ 0891889510  ID. Line Code 0891889510 และ noppadol_1411  E mail noppadol_1411@hotmail.co.th

รับอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
โดย อาจารย์นพดล นภาวรรณ  อดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 

 

 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง 
 ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดทำนั่งร้านชนิดที่มีพื้นที่ยืนปฏิบัติงาน(platform)พร้อมราวกันตก โดยนั่งร้านควรได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยก่อนใช้งาน
2.  กรณีไม่มีการทำพื้นที่ยืนปฏิบัติงาน (Platform) ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก ดังนี้

     2.1 จุดยึดสายคล้องเกี่ยวอย่างถูกต้องซึ่งควรอยู่เหนือศีรษะ
     2.2 ใช้สายรัดชนิดเต็มตัว
     2.3 ใช้สายเกี่ยวชนิดลดแรงกระแทก และมีจุดยึดคล้อง 2 จุด

     2.4 ระยะ (Free fall) ต้องน้อยกว่า 2 เมตร

     2.5 ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกทุกครั้งก่อนใช้งาน

     2.6 ผู้ปฏิบัติงานควรผ่านการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ

     

 

Visitors: 55,301