เกี่ยวกับเรา

 

       บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการงานด้านวิศวกรรม

       และบริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

       โดยทีมงานวิศวกรผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

      ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร และวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

      พร้อมงานบริการหลังการขายโดย ช่างผู้ชำนาญและทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมมากกว่า  10  ปี

      พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง  บริการสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ในราคาเป็นกันเอง ให้บริการและคำปรึกษาที่ถูกต้อง โดยการบริการครอบคลุมดังนี้

1.  บริการงานทดสอบตรวจสอบตามกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


•    
 บริการรับออกแบบและติดตั้งรอก เครน/ลิฟท์ไฟฟ้า

•     บริการตรวจสอบและทดสอบเครนและลิฟท์ พร้อมออกใบรับรองความปลอดภัย  ปจ.และ ปจ.2

•     บริการซ่อมรอกเครน/ ลิฟท์ไฟฟ้า โอเวอร์ฮอล ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง (บริการ 24 ชั่วโมง)

•     บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงงานแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า เช่น งานคอนโทรล ATS งานแก้ปัญหาค่า PF

•     บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน

•     บริการตรวจสอบอาคารประจำปี โดยวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

•     บริการตรวจสอบรถโฟคลิฟท์ ติดแก๊ส LPG

•     บริการตรวจสอบถังลม ถังรับแรงดัน Once  Through  Boiler

•     บริการตรวจสอบปั๊มดับเพลิง (Fire Pump)

•     บริการตรวจสอบรับรองระบบทำความเย็นสำหรับห้องเย็น

 2. บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร ดังต่อไปนี้

•     หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

•     หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

•     หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

•     หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่

•     หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

•     หลักสูตร การตระหนักถึงอันตราย และจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถยก (โฟคลิฟท์)

•     หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น  (ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณ)

***    และหลักสูตรอื่นตามกฎกระทรวงแรงงาน

            หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ยินดีน้อมรับและให้บริการแก่ท่านโดยเร็ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

Visitors: 24,741