อัลบัมผลงานลูกค้า

ดำเนินการฝึกอบรม โดยบริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ ทำหน้าที่เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

 
Visitors: 54,728