ระบบล็อค แขวนป้ายเตือน ตัดแยกพลังงาน


   การทำงานกับเครื่องจักรทุกชนิดมีความเสี่ยงสูงต้องมีการป้องกันตัวเองและควบคุมอันตรายเอาไว้ให้ดี เพราะหากร้ายแรงก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย โดยเฉพาะระบบล็อคและการแขวนป้ายเพื่อป้องกันอันตรายสำคัญมากต้องมีการจัดอบรม Lockout Tag out ทุกบริษัทเพื่อให้พักงานทำงานกันได้อย่างเต็มที่จะปลอดภัย เพราะว่าในกระบวนการบางอย่างของการใช้งานเครื่องจักรเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอะไรอันตรายบ้าง

  ระบบล็อค Lock out คือ
เป็นการล็อคและตัดแยกระบบพลังงานออกไป การล็อคนั้นคนที่อบรม Lockout Tag out จะทราบดีว่าเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพลังงานได้ถูกแยกไปแล้วอยู่ในการควบคุมให้หยุดทำงานไปจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ

  การแขวนป้าย Tag out คือ
เป็นการแขวนป้ายบนอุปกรณ์ตัดแยกพลังงานโดยจะต้องทำงานพร้อมกันกับรถบบล็อค ถึงได้เรียกว่า LOTO โดยป้ายทะเบียนนี้จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้พลังงานกลไลของเครื่องจักรนั้นได้หยุดทำงานลงไปแล้ว จนกว่าจะเอาป้ายออก

สำหรับใครที่ทำหน้าที่ในการควบคุมโดยระบบ Lock out/ Tag out นี้จะต้องผ่านการอบรม Lockout Tag out มาก่อนจึงจะสามารถออกป้ายทะเบียนและทำการควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในความปลอดภัยได้ เพราะว่าอันตรายเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาท มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเรื่องการอบรม Lockout Tag out จึงควรให้ความสำคัญด้วย ทุกบริษัทจะต้องมีพนักงานทำการซ่อมบำรุง และใช้งานเครื่องจักรแต่ละชนิดซึ่งมีพลังงานและกลไลแตกต่างกันไปหากไม่มีการล็อคและแขวนป้ายบอกไว้ก็เสี่ยงมาก ๆ ที่จะทำให้เกิดอันตรายในระหว่างที่ทำงาน

Visitors: 54,726